Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3640. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu, stran 11406.

  
Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09, 45/10, 6/12) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na 19. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Cena storitve Pomoč družini na domu znaša v letu 2018 18,03 EUR na efektivno uro, od tega znašajo stroški za neposredno socialno oskrbo 16,10 EUR, stroški vodenja pa 1,93 EUR.
II. 
Občina Kozje subvencionira ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu iz proračunskih sredstev uporabnikom storitve v višini 13,03 EUR na efektivno uro.
Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencijo občine znaša 5,00 EUR na efektivno uro.
III. 
Cena ure storitve, opravljene v nedeljo, na dan državnega praznika ali dela prostega dne, znaša 19,80 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 14,29 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 5,51 EUR.
IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se začne 1. 1. 2018.
Št. 032-0002/2014-19/13
Kozje, dne 14. decembra 2017
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc l.r.