Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3637. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zimskem vzdrževanju občinskih cest v Občini Kozje, stran 11406.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na 19. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o zimskem vzdrževanju občinskih cest v Občini Kozje 
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o zimskem vzdrževanju občinskih cest v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 113/03) (v nadaljevanju: osnovni pravilnik).
2. člen 
Spremeni se 3. člen osnovnega pravilnika tako, da se glasi:
»Izvajanja zimske službe po tem pravilniku zagotavlja občina (v nadaljevanju: izvajalec).«
3. člen 
V 8. členu osnovnega pravilnika se črta drugi in tretji odstavek.
4. člen 
Črta se tretji odstavek 10. člena osnovnega pravilnika.
5. člen 
Ostala določila osnovnega pravilnika se ne spremenijo.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2014-19/9
Kozje, dne 14. decembra 2017
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc l.r.