Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3633. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid, stran 11403.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 26. redni seji dne 19. decembra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid 
1. člen 
V Odloku o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 76/11, 42/14 in 49/15) se v prvem odstavku 19. člena peta alineja spremeni tako, da se pika spremeni v vejico in doda besedilo »ki ne sme biti krajši od 30 dni.«.
Dodata se nov drugi in tretji odstavek:
»Predlogi morajo biti podani na obrazcu predpisanem z razpisom in oddani v zaprti kuverti z napisom »NE ODPIRAJ – PREDLOG ZA OBČINSKE NAGRADE«. Predlagatelji jih lahko oddajo osebno na sedežu občine ali s priporočeno pošto na naslov Občine.
Pred iztekom roka za oddajo predlogov, Občinska uprava ne sme nikomur posredovati nikakršnih informacij o prispelih predlogih. Kuverte s predlogi se odpirajo na prvi seji Komisije za priznanja in nagrade po izteku roka za oddajo.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 007-4/11
Kobarid, dne 19. decembra 2017
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.