Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3629. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 11399.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US., 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US, 19/15) v povezavi s 1. točko 125. člena Gradbenega zakona (GZ) (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07, 51/08, 93/15) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 22. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se odvzame naslednjim nepremičninam:
katastrska občina 2262 Kal nad Kanalom parcela št. 5122/13, ID znak: parcela 2262 5122/13,
katastrska občina 2262 Kal nad Kanalom parcela št. 5123/6, D znak: parcela 2262 5123/6,
katastrska občina 2262 Kal nad Kanalom parcela št. 344/17, ID znak: parcela 2262 344/17.
2. člen 
Nepremičninam iz 1. člena tega sklepa se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska uprava.
Pravnomočna odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena bo posredovana v zemljiškoknjižno izvedbo.
3. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0009/2017-6
Kanal ob Soči, dne 14. decembra 2017
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.