Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3622. Sklep o pridobiti statusa javnega dobra parc. št. 644/3, k.o. 1812 – Dedni Dol, stran 11395.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) ter 2. in 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 24. redni seji dne 13. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o pridobiti statusa javnega dobra parc. št. 644/3, k.o. 1812 – Dedni Dol 
I. 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo zemljišča:
– parc. št. 644/3 v izmeri 170 m2, k.o.1812 – Dedni Dol.
II. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0054/2017-7
Ivančna Gorica, dne 13. decembra 2017
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.