Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3616. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna, stran 11387.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna dne 12. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna 
1. člen
V Sklepu o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna (Uradni list RS, št. 14/07, 64/07, 65/07, 96/09, 57/12, 38/14, 53/16, 29/17) se 1. člen spremeni tako, da glasi:
»Cene programov vrtca v JVIZ Dobrna (Vrtec Dobrna) so za prvo starostno obdobje naslednje:
Program od 6 do 9 ur – Prvo starostno obdobje
442,15 EUR 
Program od 4 do 6 ur – Prvo starostno obdobje
389,10 EUR 
Spremenjene cene programov za prvo starostno obdobje veljajo od 1. 1. 2018.«
2. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2018.
Št. 007-0010/2017-1(6)
Dobrna, dne 12. decembra 2017
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.