Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3607. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2018, stran 11376.

  
Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06), sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska Zbornica Slovenije – Združenje za promet
– Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z. – Sekcija za promet in zveze
in
kot predstavniki delavcev:
– Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat delavcev prometa in zvez
sklepata
K O L E K T I V N O  P O G O D B O 
za cestni potniški promet Slovenije za leto 2018 
1. člen 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
– da bo Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS, št. 5/17) prenehala veljati 31. 12. 2017 in se prenehala uporabljati 31. 12. 2017;
– da imata pogodbeni stranki interes ohraniti pravno ureditev iz Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS, št. 5/17) do uveljavitve nove oziroma najkasneje do 31. 12. 2018.
2. člen 
Glede ureditve pravic in obveznosti delavcev in delodajalcev, ki jih zavezuje ta kolektivna pogodba ter pravic in obveznosti pogodbenih strank se uporabljajo:
– določbe normativnega dela Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS, št. 14/12) ter
– obligacijskega dela Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS, št. 14/12), kolikor niso v nasprotju z določbami obligacijskega dela te kolektivne pogodbe.
3. člen 
Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati prične prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s 1. 1. 2018.
Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2018 velja in se uporablja do uveljavitve nove, vendar najdalj do 31. 12. 2018.
Ljubljana, dne 5. decembra 2017
Predstavniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije 
Združenje za promet 
Predsednik Upravnega odbora 
Rok Svetek l.r.
Za delojemalce:
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 
Sindikat delavcev prometa in zvez 
v.d. generalna sekretarka 
Saška Kiara Kumer l.r.
Združenje delodajalcev Slovenije 
Sekcija za promet in zveze 
Predsednik 
Martin Mlakar l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 12. 12. 2017 izdalo potrdilo št. 02047-7/2005-71 o tem, da je Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2018 vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 19/10.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti