Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3599. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava na področju kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 11358.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) in za izvrševanje 2. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17), izdaja minister za kulturo
P R A V I L N I K 
o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava na področju kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 
1. člen 
(1) Ta pravilnik določa uvrstitve delovnih mest direktorjev oseb javnega prava na področju kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, določenih v prilogi II Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, v nadaljnjem besedilu: uredba).
(2) Uvrstitve iz prejšnjega odstavka so izvedene na podlagi kriterijev in metodologije, ki jih določa uredba.
2. člen 
(1) Uvrstitve v plačne razrede se izvedejo za vsako delovno mesto direktorja znotraj posameznega tipa oseb javnega prava.
(2) Uvrstitve delovnih mest direktorjev po posameznih tipih oseb javnega prava so določene v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen 
(prenehanje veljavnosti in uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava na področju kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 118/06, 74/11 in 22/12), ki pa se uporablja do začetka uporabe tega pravilnika.
4. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.
Št. 0070-18/2017/7
Ljubljana, dne 15. decembra 2017
EVA 2017-3340-0027
Anton Peršak l.r.
Minister 
za kulturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti