Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3596. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom, povezanim z mrežo Al Kaida, ter izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002, stran 11348.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom, povezanim z mrežo Al Kaida, ter izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 
1. člen 
V Uredbi o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom, povezanim z mrežo Al Kaida, ter izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 (Uradni list RS, št. 20/13) se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Uredba o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom, povezanim z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida, ter izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002.«
2. člen 
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi v skladu s Sklepom Sveta (SZVP) 2016/1693 z dne 20. septembra 2016 o omejevalnih ukrepih proti ISIL (Daiš) in Al Kaidi ter osebam, skupinam, podjetjem in subjektom, povezanim z njimi, in razveljavitvi Skupnega stališča 2002/402/SZVP (UL L št. 255, 21. 9. 2016, str. 25), (v nadaljnjem besedilu: Sklep 2016/1693/SZVP).
(2) S to uredbo se določajo tudi sankcije za prekrške iz te uredbe in Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al Kaida (UL L št. 139 z dne 29. 5. 2002, str. 9), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1251 z dne 11. julija 2017 o dvestoenainsedemdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida (UL L št. 179, 12. 7. 2017, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 881/2002/ES).
(3) Kadar Varnostni svet Organizacije združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: VSZN) ali njegov odbor, ustanovljen na podlagi resolucij VSZN 1267 (1999), 1989 (2011) in 2253 (2015), (v nadaljnjem besedilu: odbor VSZN), doda nove osebe na seznam oseb, zoper katere v skladu z 2. členom Uredbe 881/2002/ES velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, se Uredba 881/2002/ES ter 5. in 7. člen te uredbe v skladu z odstavkom 2a resolucije VSZN 2253 (2015) v zvezi s temi osebami uporabljajo takoj že z dnem objave dopolnitve seznama s temi osebami na spletni strani VSZN https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list do uveljavitve ustrezne dopolnitve priloge I k Uredbi 881/2002/ES, po uveljavitvi slednje pa se uporabljajo še naprej.«
2. člen 
V 3. členu se besedilo »Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov, ustanovljen na podlagi šestega odstavka resolucije Varnostnega sveta 1267 (2001)« nadomesti z besedilom »VSZN«.
3. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-31/2017
Ljubljana, dne 13. decembra 2017
EVA 2017-1811-0104
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost