Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2017 z dne 18. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2017 z dne 18. 12. 2017

Kazalo

3516. Sklep o spremembi Sklepa o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 11106.

  
Na podlagi 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04, 56/08 in 11/11), prve alineje prvega odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SNAGA Javno podjetje d.o.o. (notarsko potrdilo opr. št. SV 2522/16 z dne 20. 12. 2016) ter 5. in 23. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), je Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. na 16. redni seji dne 13. decembra 2017 soglasno sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki 
1. člen 
V Sklepu o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (številka 63-SU/2015 z dne 25. 11. 2015, Uradni list RS, št. 105/15) se zadnji stavek drugega odstavka 1. točke spremeni tako, da se glasi: »Obračunsko obdobje znaša tri leta.«.
2. člen 
Obstoječe obračunsko obdobje se podaljša na tri leta tako, da se izračunane predračunske cene iz elaboratov o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za leti 2016 in 2017 upoštevajo kot predračunske cene tudi za leto 2018.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma uradnem glasilu občine.
Št. 33-SU/2017
Ljubljana, dne 13. decembra 2017
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.