Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2017 z dne 18. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2017 z dne 18. 12. 2017

Kazalo

3514. Pravilnik o spremembi Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, stran 10939.

  
Na podlagi 18.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti 
1. člen 
V Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16 in 38/16) se priloga 1 nadomesti z novo prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Stroški in najvišje priznane vrednosti upoštevani v okviru postopkov, začetih na podlagi predpisa, ki ureja izvajanje ukrepa Naložbe v osnovna sredstva in podukrepa Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, pred uveljavitvijo tega pravilnika, se upoštevajo v skladu s Pravilnikom o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16 in 38/16).
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-293/2017
Ljubljana, dne 12. decembra 2017
EVA 2017-2330-0067
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Priloga

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina