Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2017 z dne 18. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2017 z dne 18. 12. 2017

Kazalo

3510. Odločba o imenovanju vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, stran 10937.

  
Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 in 23/17 – ZSSve) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, št. 701-68/2015 z dne 19. 10. 2017, na 155. redni seji dne 9. 11. 2017 izdala naslednjo
O D L O Č B O 
1. Nikolaja Hožič, rojena 18. 5. 1966 se imenuje za vrhovno državno tožilko na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije.
2. Premestitev državne tožilke Nikolaje Hožič na Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije se opravi trideseti dan po pravnomočnosti odločbe o imenovanju.
Št. 70101-9/2016
Ljubljana, dne 9. novembra 2017
EVA 2016-2030-0059
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina