Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017

Kazalo

3411. Sklep o potrditvi cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 10086.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 5. in 30. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), ter 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list. RS št. 45/14) in 74. člena Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 62/16) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 22. redni seji dne 29. 11. 2017 sprejel
S K L E P 
o potrditvi cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici 
1. Občinski svet potrjuje Program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki ga je oktobra 2017 izdelal Saubermacher Slovenija d.o.o. kot izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici.
2. Občinski Svet se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, (v nadaljevanju: Elaborat), ki ga je 24. 10. 2017 izdelal izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, Saubermacher Slovenija d.o.o.
3. Občinski svet potrjuje predračunske cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, kot jo določa Elaborat iz prve točke tega sklepa, in sicer:
– predračunsko ceno Zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki znaša 0,10601 EUR/kg,
– predračunsko ceno Zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, ki znaša 0,14991 EUR/kg.
4. Predračunske cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici iz točke 3 tega sklepa ne vsebujejo DDV.
5. Cene obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici iz tega sklepa, pričnejo veljati in se uporabljati dne 1. 1. 2018.
6. Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35402-0002/2017-005
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 29. novembra 2017
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Miroslav Petrovič l.r.