Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017

Kazalo

3404. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članice Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki, stran 10074.

  
Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 20. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) in 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 68/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 14. redni seji dne 4. 12. 2017 sprejel
U G O T O V I T V E N I  S K L E P 
o prenehanju mandata članice Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki 
1. člen 
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki ugotavlja, da je članica Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki, Jožica Lešnjak, dne 9. 10. 2017 podala pisno izjavo županu, da odstopa s funkcije članice občinskega sveta.
2. člen 
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki ugotavlja, da je Jožici Lešnjak, izvoljeni predstavnici 1. volilne enote na območju Avguštine, Dolšce in Oštrc na volitvah članov Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki, z dnem 9. 10. 2017 predčasno prenehal mandat članice Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki.
3. člen 
Sklep začne veljati z dnem ugotovitve na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2017
Kostanjevica na Krki, dne 4. decembra 2017
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.