Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017

Kazalo

3386. Poročilo o izidu nadomestnih volitev v svet krajevne skupnosti Zakot Bukošek Trnje, stran 10024.

  
Ob smiselni uporabi 90. člena Zakona lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na nadomestnih volitvah v svet krajevne skupnosti Zakot Bukošek Trnje, ki so bile 3. decembra 2017, Občinska volilna komisija izdaja naslednje
P O R O Č I L O 
o izidu nadomestnih volitev v svet krajevne skupnosti Zakot Bukošek Trnje 
V svet krajevne skupnosti Zakot Bukošek Trnje so bili izvoljeni naslednji kandidati:
1. dr. Tomaž Teropšič, roj. 22. 12. 1958, Ipavčeva ulica 6, Brežice,
2. Nuška Hervol, roj. 28. 4. 1973, Bukošek 67, Brežice,
3. Rok Capl, roj. 30. 9. 1987, Ulica Stanka Škalerja 27, Brežice.
Št. 041-1/2017
Brežice, dne 3. decembra 2017
Predsednik 
Občinske volilne komisije Občine Brežice 
Aleksander Zupančič l.r.