Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3262. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, stran 9720.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17) in petega odstavka 55. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv v Novi Gorici 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv v Novi Gorici (Uradni list RS, št. 67/03, 30/06 – ZVDAGA in 2/15) se v drugem odstavku 22. člena za peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– del št. 5, ID-znak: 2304-354-5 (ID 5998827),«.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-10/2017
Ljubljana, dne 30. novembra 2017
EVA 2017-3340-0020
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik