Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3261. Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2017, stran 9720.

  
Na podlagi tretjega odstavka 136. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2017 
Višina penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2017 znaša 104,05 eura.
II 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-45/2017
Ljubljana, dne 30. novembra 2017
EVA 2017-2550-0039
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik