Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3250. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 9603.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 19. redni seji dne 23. novembra 2017 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
1. 
Ugotovi se, da je nepremičnina z ID znakom: parcela 1129 1189/4, katastrska občina 1129 Zagaj parcela 1189/4 (ID 6809101), grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Šentjur.
2. 
(1) Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 1129 1189/4, katastrska občina 1129 Zagaj parcela 1189/4 (ID 6809101).
(2) Navedena nepremičnina postane last Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, matična številka: 5884799000 brez javnopravnih omejitev.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-45/2014-136(2513)
Šentjur, dne 23. novembra 2017
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.