Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3245. Sklep o izvzemu iz javnega dobra in zamenjava parcele, stran 9598.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/45 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 17. redni seji dne 23. 11. 2017 sprejel
S K L E P 
o izvzemu iz javnega dobra in zamenjava parcele 
1. Parcela št. 853/6 k.o. Dobračeva se izvzame iz javnega dobra in vpiše v nov vložek k.o. Dobračeva, na njem pa lastninska pravica na Občino Žiri.
2. Občinski svet Občine Žiri pooblašča župana Občine Žiri za podpis pogodbe o zamenjavi parcele št. 853/6 k.o. Dobračeva, v izmeri 62 m2, ki je v lasti Občine Žiri, za zemljišče s parcelno številko 395/36 k.o. Dobračeva, v lasti podjetja Alpina d.d., ki v naravi predstavlja kanal za odvajanje meteornih voda.
Št. 478-0030/2017-1
Žiri, dne 24. novembra 2017
Župan 
Občine Žiri 
mag. Janez Žakelj l.r.