Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3231. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji, stran 9557.

  
Na podlagi 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 44/06 – uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS številka U-I-313/13 z dne 21. 3. 2014 (Uradni list RS, št. 22/14) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji 
1. člen 
Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018 se valorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad RS, za obdobje prvih devetih mesecev leta pred letom, za katero se nadomestilo odmerja, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta. Indeks rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje I–IX 17/I–IX 16 znaša 101,5. Letna vrednost točke za leto 2018 znaša 0,00877 EUR.
2. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 462-19/2017-3
Šmartno pri Litiji, dne 23. novembra 2017
Župan 
Občine Šmartno pri Litji 
Rajko Meserko l.r.