Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3227. Pravilnik o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje prenove in izgradnje varovanih oddelkov v Domu upokojencev Postojna, stran 9553.

  
Na podlagi 214. in 215. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 26. seji dne 23. 11. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje prenove in izgradnje varovanih oddelkov v Domu upokojencev Postojna 
1. člen 
Ta pravilnik ureja postopek za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje prenove in izgradnje varovanih oddelkov v Domu upokojencev Postojna.
2. člen 
Namen sofinanciranja je zagotoviti manjkajoči delež finančnih sredstev za prenovo in izgradnjo varovanih oddelkov v Domu upokojencev Postojna.
3. člen 
Nosilec projekta in prejemnik proračunskih sredstev je Dom upokojencev Postojna, Rožna ulica 10, 6230 Postojna, matična številka 5050588000.
4. člen 
Višina finančnih sredstev, ki jih zagotovi Občina Postojna je 25 % vrednosti investicije, vendar največ 200.000,00 EUR.
5. člen 
Proračunska sredstva se prejemniku dodeli v obliki investicijskega transfera.
6. člen 
S prejemnikom finančnih sredstev se sklene neposredna pogodba, v kateri se opredeli vse medsebojne obveznosti.
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2017
Postojna, dne 23. novembra 2017
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.