Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3215. Sklep o izločitvi nepremičnin iz javnega dobra, stran 9538.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 15. seji dne 22. 11. 2017 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Nepremičnini parc. št. 516/2 k.o. Podgora in parc. št. 516/3 k.o. Podgora se izločita iz javnega dobra.
II. 
Zemljiščema iz prejšnjega odstavka preneha status javnega dobra in postaneta last Občine Dol pri Ljubljani.
III. 
Občina Dol pri Ljubljani je dolžna z lastnikom skleniti menjalno pogodbo, s katero zemljišči iz prvega odstavka prenese na novega lastnika, v zameno za to pa brez doplačila pridobi zemljišči parc. št. 182/3 in parc. št. 178/4 k.o. Podgora.
Na novo pridobljenih zemljiščih se bo vzpostavil status javnega dobra.
IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
mag. Janez Tekavc l.r.