Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3214. Sklep o izločitvi nepremičnin iz javnega dobra, stran 9538.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 15. seji dne 22. 11. 2017 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Nepremičnini parc. št. 401/13 k.o. Križevska vas in parc. št. 401/14 k.o. Križevska vas se izločita iz javnega dobra.
II. 
Zemljiščema iz prejšnjega odstavka tega sklepa preneha status javnega dobra in postaneta last Občine Dol pri Ljubljani.
III. 
Občina Dol pri Ljubljani se zaveže, da sklene menjalno pogodbo, s katero zagotovi nadomestno zemljišče, in sicer po parcelah 5/7, 12/10 in 13/5 k.o. Križevska vas, s tem, da mora z lastnikom ob menjavi skleniti pogodbo, s katero se zamenja zemljišče v celoti brez doplačila.
Na novo pridobljenih zemljiščih se bo vzpostavil status javnega dobra.
IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
mag. Janez Tekavc l.r.