Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3203. Delni izid volitev članov državnega sveta, stran 9525.

  
D E L N I  I Z I D 
volitev članov državnega sveta 
Državna volilna komisija je na podlagi 7. 12. in 21. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve-UPB1 in 95/11 – Odločba US – ZDSve) v zvezi z določbo 94. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 – odločba US in 23/17 – ZVDZ-C) na 23. seji 28. 11. 2017 ugotovila naslednji delni izid volitev članov in članic (v nadaljevanju članov) državnega sveta:
I. 
Izid volitev članov državnega sveta – predstavniki lokalnih interesov 22. 11. 2017 
A. 
1. Volilne komisije volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor so ugotovile naslednji izid volitev za člane državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov:
2. V volilni enoti št. 1, ki obsega občine: Ljubljana, Brezovica, Dol pri Ljubljani, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice (sedež: Ljubljana):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
75 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
65 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
64 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
64
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
64
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Marija Elizabeta Ahac
 0 glasov
2. Dejan Crnek
39 glasov
3. Nejc Smole
25 glasov
 
3. V volilni enoti št. 2, ki obsega občine: Domžale, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin in Šmartno pri Litiji (sedež: Kamnik):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
29 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
29 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
29 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
29
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
29
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Toni Dragar
 0 glasov
2. Franc Rokavec
15 glas
3. Matej Slapar
14 glasov
 
4. V volilni enoti št. 3, ki obsega občine: Duplek, Hoče - Slivnica, Kungota, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače - Fram, Starše in Šentilj (sedež: Maribor):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
38 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
37 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
37 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
37
– Število neveljavnih glasovnic:
 1
– Število veljavnih glasovnic:
36
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Franc Kangler
15 glasov
2. Leopold Kremžar
 0 glasov
3. Alojz Križman
 3 glasove
4. Rudi Matijašič 
 7 glasov
5. Drago Žura
11 glasov
 
5. V volilni enoti št. 4, ki obsega občine: Lovrenc na Pohorju, Oplotnica, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Ruše, Makole in Poljčane (sedež: Slovenska Bistrica):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
13 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
13 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
13 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
13
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
13
 
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. Milan Ozimič
13 glasov
 
6. V volilni enoti št. 5, ki obsega občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Štore, Šmarje pri Jelšah, Tabor, Vransko, Vitanje, Vojnik, Zreče in Žalec (sedež: Celje):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
52 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
51 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
51 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
51
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
51
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Mag. Marko Zidanšek
29 glasov
2. Mateja Jagodič
 1 glas
3. Janko Kos
18 glasov
4. Andreja Slomšek
 3 glasove
 
7. V volilni enoti št. 6, ki obsega občine: Gornji grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Mozirje, Velenje, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Rečica ob Savinji (sedež: Velenje):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
17 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
17 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
17 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
17
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
17
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Bojan Kontič
 9 glasov
2. Jožef Jelen
 8 glasov
 
8. V volilni enoti št. 7, ki obsega občine: Hajdina, Dornava, Destrnik, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Ptuj, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale in Cirkulane (sedež: Ptuj):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
19 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
19 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
19 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
19
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
19
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Ivan Božičko
 1 glas
2. Rajko Fajt
18 glasov
 
9. V volilni enoti št. 8, ki obsega občine: Benedikt, Cerkvenjak, Gornja Radgona, Križevci, Lenart, Ljutomer, Ormož, Radenci, Razkrižje, Sveta Ana, Sveti Jurij ob Ščavnici, Veržej, Apače, Središče ob Dravi, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Sveti Tomaž in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah (sedež: Ljutomer):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
24 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
24 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
24 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
24
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
24
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Darko Fras
 6 glasov
2. Mirko Kozar
 0 glasov
3. Anton Moravec
 0 glasov
4. Jože Panič
 0 glasov
5. Miroslav Petrovič
 4 glasove
6. Tilen Štefanec
 5 glasov
7. Branko Šumenjak
 9 glasov
 
10. V volilni enoti št. 9, ki obsega občine: Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur, Kranj, Tržič, Škofja Loka, Železniki in Žiri (sedež: Kranj):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
33 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
33 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
33 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
33
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
33
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Franc Čebulj
10 glasov
2. Roman Kokalj
 0 glasov
3. Tine Radinja
 4 glasove
4. Igor Velov
19 glasov
5. Alenka Bradač
 0 glasov
 
11. V volilni enoti št. 10, ki obsega občine: Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Žirovnica in Gorje (sedež: Jesenice):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
17 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
17 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
17 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
17
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
17
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Stevo Ščavničar
 2 glasova
2. Bogomir Vnučec
 8 glasov
3. Časlav Ignjatović
 1 glas
4. Leopold Pogačar
 6 glasov
 
12. V volilni enoti št. 11, ki obsega občine: Beltinci, Dobrovnik, Cankova, Črenšovci, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Odranci, Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče in Velika Polana (sedež: Murska Sobota):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
25 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
25 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
25 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
25
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
25
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Marjan Kardinar
11 glasov
2. Milan Karoli
 0 glasov
3. Marjan Maučec
14 glasov
 
13. V volilni enoti št. 12, ki obsega občine: Ajdovščina, Brda, Kanal, Miren - Kostanjevica, Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba, Vipava in Renče - Vogrsko (sedež: Nova Gorica):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
21 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
21 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
21 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
21
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
21
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Tadej Beočanin
 7 glasov
2. Aleš Bucik
 6 glasov
3. Tomaž Horvat
 8 glasov
 
14. V volilni enoti št. 13, ki obsega občine: Bovec, Cerkno, Idrija, Kobarid in Tolmin (sedež: Tolmin):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
 9 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
 9 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
 9 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
 9
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
 9
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Marijan Lainšček
 0 glasov
2. Edi Melinc
 4 glasove
3. Bojan Režun
 5 glasov
 
15. V volilni enoti št. 14, ki obsega občine: Dolenjske Toplice, Mirna peč, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Mirna, Mokronog - Trebelno, Šmarješke Toplice in Žužemberk (sedež: Novo mesto):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
18 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
18 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
18 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
18
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
18
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Bojan Kekec
14 glasov
2. Bernardka Krnc
 4 glasove
 
16. V volilni enoti št. 15, ki obsega občine: Črnomelj, Metlika in Semič (sedež: Črnomelj):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
 6 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
 6 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
 6 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
 6
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
 6
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Jože Cajnar
 1 glas
2. Samer Khalil
 5 glasov
 
17. V volilni enoti št. 16, ki obsega občine: Divača, Ilirska Bistrica, Hrpelje - Kozina, Komen, Pivka, Postojna in Sežana (sedež: Sežana):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
15 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
15 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
15 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
15
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
15
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Stanko Markovčič
 0 glasov
2. Matija Potokar
 0 glasov
3. Robert Smrdelj
 4 glasove
4. Davorin Terčon
 7 glasov
5. Matija Tomšič
 4 glasove
 
18. V volilni enoti št. 17, ki obsega občine: Bloke, Borovnica, Cerknica, Logatec, Loška dolina, Vrhnika in Log - Dragomer (sedež: Logatec):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
14 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
14 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
14 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
14
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
14
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Janez Komidar
 6 glasov
2. Vladislav Puc
 0 glasov
3. Miroslav Ribič
 8 glasov
 
19. V volilni enoti št. 18, ki obsega občine: Koper, Izola, Piran (sedež: Koper):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
20 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
20 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
20 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
20
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
20
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Boris Popovič
11 glasov
2. Alen Radojkovič
 6 glasov
3. Dušan Ambrož
 3 glasove
 
20. V volilni enoti št. 19, ki obsega občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Muta, Podvelka, Prevalje, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi, Ravne, Mislinja, Mežica, Slovenj Gradec in Vuzenica (sedež: Slovenj Gradec):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
20 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
20 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
20 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
20
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
20
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Franc Golob
11 glasov
2. Marijan Klemenc
 9 glasov
 
21. V volilni enoti št. 20, ki obsega občine: Brežice, Krško, Sevnica in Kostanjevica na Krki (sedež: Krško):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
15 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
15 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
15 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
15
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
15
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Vlado Bezjak
 0 glasov
2. Srečko Ocvirk
13 glasov
3. Jurij Pezdirc
 2 glasova
 
22. V volilni enoti št. 21, ki obsega občine: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi (sedež: Trbovlje):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
10 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
10 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
10 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
10
– Število neveljavnih glasovnic:
 1
– Število veljavnih glasovnic:
 9
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Marko Funkl
 2 glasova
2. Mitja Rozina
 1 glas
3. Matjaž Švagan
 6 glasov
 
23. V volilni enoti št. 22, ki obsega občine: Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kočevje, Kostel, Loški potok, Osilnica, Ribnica in Sodražica (sedež: Grosuplje):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
19 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
19 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
19 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
19
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
19
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. dr. Vladimir Prebilič
 6 glasov
2. Dušan Strnad
13 glasov
B. 
24. Za člane državnega sveta – predstavnike lokalnih interesov so bili izvoljeni:
– v volilni enoti št. 1: Dejan Crnek, rojen 5. 3. 1964, Kogejeva ulica 17, 1000 Ljubljana,
– v volilni enoti št. 2: Franc Rokavec, rojen 12. 9. 1963, Zg. Jevnica 12, 1281 Kresnice,
– v volilni enoti št. 3: Franc Kangler, rojen 8. 7. 1965, Pohorska ulica 31, 2000 Maribor,
– v volilni enoti št. 4: Milan Ozimič, rojen 15. 9.1959, Črešnjevec 103, 2310 Slovenska Bistrica,
– v volilni enoti št. 5: mag. Marko Zidanšek, rojen 11. 11. 1968, Začret 16, 3202 Ljubečna,
– v volilni enoti št. 6: Bojan Kontič, rojen 23. 7. 1961, Koroška cesta 33 a, 3320 Velenje,
– v volilni enoti št. 7: Rajko Fajt, rojen 6. 12. 1959, Ulica Stanka Brenčiča 9, 2250 Ptuj,
– v volilni enoti št. 8: Branko Šumenjak, rojen 8. 4. 1953, Ulica Kneza Koclja 1, 2270 Ormož,
– v volilni enoti št. 9: mag. Igor Velov, rojen 2. 3. 1977, Tominčeva cesta 17, 4000 Kranj,
– v volilni enoti št. 10: Bogomir Vnučec, rojen 22. 2. 1966, Gubčeva ulica 4, 4240 Radovljica,
– v volilni enoti št. 11: Marjan Maučec, rojen 6. 4.1959, Gančani 80, 9231 Beltinci,
– v volilni enoti št. 12: Tomaž Horvat, rojen 6. 2.1974, Ozeljan 119, 5261 Šempas,
– v volilni enoti št. 13: Bojan Režun, rojen 31. 7. 1955, Lapajnetova ulica 1a, 5280 Idrija,
– v volilni enoti št. 14: Bojan Kekec, rojen 4. 5. 1965, Muhaber 69, 8000 Novo mesto,
– v volilni enoti št. 15: Samer Khalil, rojen 28. 1. 1969, Zelena pot 20, 8340 Črnomelj,
– v volilni enoti št. 16: Davorin Terčon, rojen 2. 1. 1961, Cesta na Lenivec 6 c, 6210 Sežana,
– v volilni enoti št. 17: Miroslav Ribič, rojen 11. 2.1961, Pri lipi 7 b, 1360 Vrhnika,
– v volilni enoti št. 18: Boris Popovič, rojen 5. 9. 1962, Bošamarin 62, 6000 Koper,
– v volilni enoti št. 19: Franc Golob, rojen 2. 8. 1967, Sv. Vid 48, 2367 Vuzenica,
– v volilni enoti št. 20: Srečko Ocvirk, rojen 5. 11. 1969, Podvrh 31, 8292 Zabukovje,
– v volilni enoti št. 21: Matjaž Švagan, rojen 21. 5. 1963, Izlake 19, 1411 Izlake,
– v volilni enoti št. 22: Dušan Strnad, rojen 24. 10. 1961, Kriška vas 9 c, 1294 Višnja Gora.
II. 
Delni izid volitev članov državnega sveta – predstavniki funkcionalnih interesov 23. 11. 2017 
A. 
25. Državna volilna komisija je ugotovila naslednji izid volitev članov državnega sveta – predstavnikov funkcionalnih interesov:
26. Predstavniki delodajalcev:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
52 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
42 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
41 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
41
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
41
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Mitja Gorenšček 
40 glasov
2. Marija Lah 
38 glasov
3. Jože Smole
39 glasov
4. Igor Antauer 
37 glasov
 
27. Predstavniki delojemalcev:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
64 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
60 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
60 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
60
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
60
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Lidija Jerkič 
60 glasov
2. Oskar Komac
51 glasov
3. Ladislav Rožič 
48 glasov
4. Branimir Štukelj
47 glasov
5. Aljoša Čeč
22 glasov
 
28. Predstavnika kmetov:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
108 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
108 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
108 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
108
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
108
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Klemen Šavli
17 glasov
2. Branko Tomažič
49 glasov
3. Peter Vrisk
43 glasov
4. Cvetko Zupančič
88 glasov
5. Matjaž Brezovar
 9 glasov
 
29. Predstavnik obrtnikov:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
44 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
40 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
40 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
40
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
40
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Ivan Denša
 2 glasova
2. Alojz Kovšca
27 glasov
3. Janez Marinčič
 6 glasov
4. Dušan Arh
 5 glasov
 
30. Predstavnik univerz, visokih in višjih šol:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
52 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
49 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
49 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
49
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
49
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Branka Kalenić Ramšak
21 glasov
2. Radovan Stanislav Pejovnik
 0 glasov
3. Sonja Sibila Lebe
10 glasov
4. Matjaž Škabar
17 glasov
5. Marko Vatovec
 1 glas
 
31. Predstavnik za področje socialnega varstva:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
50 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
50 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
50 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
50
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
50
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Darija Kuzmanič Korva
12 glasov
2. Suzi Kvas
 6 glasov
3. Iva Soršak
 0 glasov
4. Boris Šuštaršič
32 glasov
 
32. Predstavnik za področje raziskovalne dejavnosti:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
89 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
76 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
76 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
76
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
76
 
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. Matjaž Gams
51 glasov
2. Janvit Golob
25 glasov
 
33. Predstavnik za področje zdravstva:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
151 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
143 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
143 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
142
– Število neveljavnih glasovnic:
 3
– Število veljavnih glasovnic:
139
 
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. Peter Požun
135 glasov
2. Herbert Bernhardt
 4 glasove
 
34. Predstavnik za področje vzgoje in izobraževanja:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
60 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
53 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
53 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
53
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
53
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Tone Hrovat
35 glasov
2. Damijan Štefanc
15 glasov
3. Zoran Božič
 3 glasove
 
35. Predstavnik za področje samostojnih poklicev:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
18 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
16 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
16 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
16
– Število neveljavnih glasovnic:
 0
– Število veljavnih glasovnic:
16
 
Kandidatka je dobila naslednje število glasov:
1. Bojana Potočan
16 glasov
B. 
36. Glede na določbe prvega odstavka 21. člena ZDSve so bili na volitvah predstavnikov socialnih, gospodarskih in poklicnih interesov, za člane državnega sveta izvoljeni:
za predstavnike delodajalcev:
– Mitja GORENŠČEK, roj. 7. 2. 1964, Pot na gradič 2, 5222 Kobarid
– mag. Marija LAH, roj. 8. 8. 1956, Bogatajeva 2, Preska, 1215 Medvode
– Jože SMOLE, roj. 2. 1. 1955, Cesta v Log 48, 2345 Bistrica ob Dravi
– Igor ANTAUER, roj. 5. 9. 1954, Jurčkova 191, 1000 Ljubljana
za predstavnike delojemalcev:
– Lidija JERKIČ, roj. 10. 9. 1962, Prušnikova 6, 1000 Ljubljana
– Oskar KOMAC, roj. 24. 10. 1963, Knezov štradon 14 B, 1000 Ljubljana
– Ladislav ROŽIČ, roj. 15. 12. 1957, Kettejeva 17, 6230 Postojna
– Branimir ŠTRUKELJ, roj. 23. 3. 1957, Vojkova cesta 77, 1000 Ljubljana
za predstavnika kmetov:
– Cvetko ZUPANČIČ, roj. 4. 5. 1959, stalno stanuje Vrh pri Višnji Gori 22, 1294 Višnja Gora
– Branko TOMAŽIČ, roj. 4. 5. 1961, Vrhpolje 77, 5271 Vipava
za predstavnika obrtnikov:
– Alojz KOVŠCA, roj. 13. 9. 1965, Velika Račna 48, 1290 Grosuplje
za predstavnika univerz, visokih in višjih šol:
– Branka KALENIČ RAMŠAK, roj. 8. 5. 1960, Na tezi 8, 1000 Ljubljana
za predstavnika socialnega varstva:
– Boris ŠUŠTARŠIČ, roj. 20. 6. 1945, Linhartova 1, 1000 Ljubljana
za predstavnika raziskovalne dejavnosti:
– Matjaž GAMS, roj. 23. 10. 1954, Dolina 21, 1351 Brezovica
za predstavnika zdravstva:
– Peter POŽUN, rojen 2. 3. 1966, Bavdkova 8, 1000 Ljubljana
za predstavnika vzgoje in izobraževanja:
– Tone HROVAT, roj. 27. 5. 1958, naslov Preska 5, Boštanj, 8294 Sevnica
predstavnika samostojnih poklicev:
– Bojana POTOČAN, roj. 15. 4. 1962, Kolezijska 5a, 1000 Ljubljana
C. 
37. Na podlagi sklepa Ustavnega sodišča RS št. Up-1033/17-5, s katerim je Ustavno sodišče RS do končne odločitve zadržalo izvedbo volitev člana državnega sveta – predstavnika za področje kulture in športa, se bo postopek volitev enega člana državnega sveta nadaljeval po končni odločitvi Ustavnega sodišča RS.
D. 
38. Državna volilna komisija je ugotovila delni izid volitev članov državnega sveta na podlagi 7. 12. in 21. člena ZDSve. Delni izid je ugotovila v sestavi predsednik Anton Gašper Frantar, člani dr. Franc Grad, mag. Nina Brumen, Ksenija Vencelj, Drago Zadergal ter namestnik člana Mitja Šuligoj. Delni izid volitev je bil sprejet soglasno.
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik