Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3202. Izid volitev predsednika republike, stran 9524.

  
I Z I D 
volitev predsednika republike 
Državna volilna komisija je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odločba US) na 23. seji 28. 11. 2017 ugotovila naslednji končni izid volitev predsednika republike:
I. Izid glasovanja 22. 10. 2017 
A. 
1. V volilne imenike je bilo vpisanih 1.713.746 volivcev/volivk (v nadaljevanju: volivci).
2. S potrdilom pristojnega organa, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik, je glasovalo 16 volivcev.
SKUPAJ VOLIVCEV:
1.713.762 volivcev
GLASOVALO JE: 
758.088 volivcev (44,23 % volilnih upravičencev),
ODDANIH GLASOVNIC: 
757.898 glasovnic.
3. Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi vsaj dve številki ob imenu kandidata oziroma ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 
5.634 (0,74 % 
od oddanih glasovnic)
VELJAVNIH GLASOVNIC:
752.264
B. 
4. Posamezni kandidati/kandidatke (v nadaljevanju: kandidati) so dobili/dobile naslednje število glasov:
1. SUZANA LARA KRAUSE
5.885 glasov (0,78 %)
2. ANGELA (ANGELCA) LIKOVIČ
4.418 glasov (0,59 %)
3. MAJA MAKOVEC BRENČIČ
13.052 glasov (1,73 %)
4. BORIS POPOVIČ
13.559 glasov (1,80 %)
5. ANDREJ ŠIŠKO
16.636 glasov (2,21 %)
6. MARJAN ŠAREC
186.235 glasov (24,76 %)
7. BORUT PAHOR
355.117 glasov (47,21 %)
8. LJUDMILA NOVAK
54.437 glasov (7,24 %)
9. ROMANA TOMC
102.925 glasov (13,68 %)
5. Ker nihče izmed kandidatov ni dobil večine veljavnih glasov, je Državna volilna komisija z Odlokom o razpisu ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 59/17) razpisala ponovno glasovanje med kandidatoma, ki sta v prvem krogu glasovanja dobila največ glasov (drugi krog).
6. Ponovno glasovanje je potekalo v nedeljo 12. 11. 2017 med kandidatoma, ki sta na glasovanju 22. 10. 2017 dobila največ glasov, in sicer med:
1. BORUT PAHOR
2. MARJAN ŠAREC
II. Izid ponovnega glasovanja 12. 11. 2017 
A. 
7. V volilne imenike je bilo vpisanih 1.713.464 volivcev.
8. S potrdilom pristojnega organa, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik, je glasovalo 9 volivcev.
SKUPAJ VOLIVCEV:
1.713.473 volivcev
GLASOVALO JE: 
721.894 volivcev (42,13 % volilnih upravičencev),
ODDANIH GLASOVNIC: 
721.801
9. Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi obe številki ob imenu kandidata oziroma, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 
9.255 (1,28 % 
od oddanih glasovnic)
VELJAVNIH GLASOVNIC:
712.546
B. 
10. Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. BORUT PAHOR
378.307 glasov (53,09 %)
2. MARJAN ŠAREC
334.239 glasov (46,91 %)
11. Državna volilna komisija ugotavlja, da je za predsednika republike izvoljen:
Borut PAHOR, roj. 2. 11. 1963, Na Pristavi 47, 5290 Šempeter pri Gorici, ker je na ponovnem glasovanju 12. 11. 2017 dobil večino veljavnih glasov.
C. 
13. Državna volilna komisija je ugotovila končni izid volitev predsednika republike na podlagi 22. in 23. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odločba US). Izid je ugotovila v sestavi predsednik Anton Gašper Frantar, člani dr. Franc Grad, mag. Nina Brumen, Ksenija Vencelj, Drago Zadergal ter namestnik člana Mitja Šuligoj. Izid volitev je bil sprejet soglasno.
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik