Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2017 z dne 2. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2017 z dne 2. 11. 2017

Kazalo

2923. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 8320.

  
Na podlagi četrtega odstavka 5. člena Akta o ustanovitvi Sveta RCERO LJUBLJANA (Uradni list RS, št. 98/15) ter na podlagi 30. člena v povezavi s 5. in 23. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) je Svet RCERO LJUBLJANA na 2. dopisni seji dne 27. 10. 2017 soglasno sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki 
1. člen 
V Sklepu o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (številka 4-SRLn/2015 z dne 24. 12. 2015, Uradni list RS, št. 105/15) se v prvem odstavku 1. točke za besedilom »Cerklje na Gorenjskem« doda besedilo »ter Vodice«. Zadnji stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se besedilo: »dve leti« nadomesti z besedilom »tri leta«.
2. člen 
V 11. točki se v prvem stavku prvega odstavka za besedilom »Občini Velike Lašče« doda besedilo »ter Občini Vodice«. V drugem stavku se besedilo »Občine Velike Lašče oziroma Občine Ig« nadomesti z besedilom »posamezne občine«.
3. člen 
Obstoječe obračunsko obdobje se podaljša na tri leta tako, da se izračunane predračunske cene iz elaboratov o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za leti 2016 in 2017 upoštevajo kot predračunske cene tudi za leto 2018.
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa za Občino Vodice preneha veljati Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 11/15).
Ta sklep začne veljati:
– za Občino Ig naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
– za Občino Velike Lašče naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče,
– za Občino Cerklje na Gorenjskem naslednji dan po objavi v Uradnem Vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in
– za Občino Vodice naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.
Št. 35-SRLn/2017
Ljubljana, dne 27. oktobra 2017
Predsednik 
Sveta RCERO LJUBLJANA 
Zoran Janković l.r.