Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2017 z dne 2. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2017 z dne 2. 11. 2017

Kazalo

2919. Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji 23. 10. 2017, stran 8314.

  
R A Z L A G E 
Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji 23. 10. 2017 
Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS je na podlagi 9. točke obligacijskih določb Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 22/96, 23/96, 39/98, 46/98, 97/00, 87/03, 3/04, 50/05, 57/06, 60/08, 83/10, 89/10, 91/10, 1/11, 5/12, 19/12, 40/12, 54/12, 3/13, 46/13, 67/13, 7/14, 38/14, 52/14, 3/15, 9/15, 55/15, 4/16, 21/16, 51/16, 3/17, 16/17, 38/17, 46/17) na seji dne 23. 10. 2017 sprejel naslednje razlage:
Posebni tarifni del Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 60/08, 36/09, 44/09, 97/09, 29/10, 91/10, 38/14, 4/16, 21/16, 60/16 in 16/17)
II. TARIFNI DEL 
3. člen 
(Uvrščanje zdravnikov brez specializacije in zobozdravnikov – VII/2. tarifni razred)
Na delovno mesto višjega zdravnika/zobozdravnika se, ne glede na delovne ali organizacijske potrebe delodajalca, razporedi vsakega zdravnika oziroma zobozdravnika, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo tega delovnega mesta, in je bil izpeljan postopek ugotavljanja pogojev.
Pogoje iz petega odstavka 3. člena Posebnega tarifnega dela KPZZ interpretira neposredni vodja in sicer neposredno na podlagi določb Posebnega tarifnega dela KPZZ. Predlog neposrednega vodje za zasedbo delovnega mesta višjega zdravnika/zobozdravnika oziroma višjega zdravnika specialista mora biti obrazložen in razčlenjen po pogojih Posebnega tarifnega dela KPZZ.
Besedno zvezo „strokovni kolegij oziroma strokovni vodja“ v šestem odstavku 3. člena Posebnega tarifnega dela KPZZ je treba razumeti kot „strokovni kolegij ali strokovni vodja“, torej alternativno.
Za uvrščanje na specializantska delovna mesta po tretjem odstavku 3. člena Posebnega tarifnega dela KPZZ se za določitev leta opravljanja specializacije šteje leto opravljanja programa aktualne specializacije in se prišteje v aktualno specializacijo všteti del programa morebitne predhodne specializacije.
4. člen 
(Uvrščanje zdravnikov specialistov – VIII. tarifni razred) 
Za zdravnike, ki so pridobili poklicno kvalifikacijo zdravnik v drugi državi (oziroma v kateri izmed republik bivše SFRJ pred 25. 6. 1991), velja, za namen ugotavljanja pogoja najmanj 12 let delovnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu, datum pridobitve te kvalifikacije v drugi državi (oziroma v kateri izmed republik SFRJ pred 25. 6. 1991) kot datum opravljenega strokovnega izpita iz 3. člena oziroma 4. člena Posebnega tarifnega dela KPZZ.
Na delovno mesto višjega zdravnika specialista se, ne glede na delovne ali organizacijske potrebe delodajalca, razporedi vsakega zdravnika oziroma zobozdravnika, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo tega delovnega mesta, in je bil izpeljan postopek ugotavljanja pogojev.
Pogoje iz tretjega odstavka 4. člena Posebnega tarifnega dela KPZZ interpretira neposredni vodja, in sicer neposredno na podlagi določb Posebnega tarifnega dela KPZZ. Predlog neposrednega vodje za zasedbo delovnega mesta višjega zdravnika/zobozdravnika oziroma višjega zdravnika specialista mora biti obrazložen in razčlenjen po pogojih Posebnega tarifnega dela KPZZ.
Besedno zvezo „strokovni kolegij oziroma strokovni vodja“ v četrtem odstavku 4. člena Posebnega tarifnega dela KPZZ je treba razumeti kot „strokovni kolegij ali strokovni vodja“, torej alternativno.
Predsednik 
Odbora za razlago kolektivne pogodbe 
za zdravnike in zobozdravnike v RS 
Silvan Saksida l.r.