Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2017 z dne 17. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2017 z dne 17. 10. 2017

Kazalo

2687. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7601.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov1 in na podlagi 14. in 113. člena Statuta Občine Jesenice2 je Občinski svet Občine Jesenice na 22. redni seji dne 21. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
Nepremičninama z ID znakom parcela 2174 594/5 in z ID znakom parcela 2174 594/6 se ukine status javnega dobra.
2. člen 
Nepremičnini z ID znakom parcela 2174 594/5 in z ID znakom parcela 2174 594/6 se po pravnomočnosti upravne odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra vpišeta v zemljiško knjigo, z vknjižbo lastninske pravice v korist Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, matična številka: 5874335000.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-62/2017
Jesenice, dne 4. oktobra 2017
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.
1 Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 62/04 – odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US, 19/15, v nadaljevanju ZGO-1.
2 Uradni list RS, št. 101/15, v nadaljevanju Statut Občine Jesenice.