Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2679. Uredba o spremembah Uredbe o merilih za delo v izmenah izvršilnih železniških delavcev, stran 7422.

  
Za izvrševanje 83. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 56/13 – uradno prečiščeno besedilo, 91/13, 82/15, 84/15 – ZZelP-J, 85/16 in 41/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o merilih za delo v izmenah izvršilnih železniških delavcev 
1. člen 
V Uredbi o merilih za delo v izmenah izvršilnih železniških delavcev (Uradni list RS, št. 73/08) se četrti odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Delodajalec mora delavcu med trajanjem izmene zagotoviti odmor med delom, na način, ki ne ogroža varnosti železniškega prometa. Odmor se določi v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.«.
2. člen 
V drugem odstavku 9. člena se beseda »štirih« nadomesti z besedo »petih«.
3. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-18/2017
Ljubljana, dne 12. oktobra 2017
EVA 2017-2430-0044
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik