Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2674. Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu, stran 7416.

  
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 9. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14) je Občinski svet Občine Trebnje na 25. redni seji dne 4. 10. 2017 sprejel
S K L E P 
o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu 
1. člen 
Občinski svet Občine Trebnje daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu«, ki znaša:
Neposredna oskrba
Celotni stroški storitve
Stroški strokovne priprave
Stroški neposredne oskrbe brez stroškov strokovne priprave
Subvencija občine 63 %
Cena storitve za uporabnika 37 %
ob delavnikih in sobotah
18,39 €
1,97 €
16,42 €
10,34 €
6,08 €
ob nedeljah in na dan državnega praznika
23,88 €
1,97 €
21,91 €
13,80 €
8,11 €
2. člen 
Stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora za 0,48 strokovnega delavca znašajo 2.401,32 EUR mesečno in se med občinami Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog - Trebelno razdelijo glede na dejansko število uporabnikov mesečno.
3. člen 
Stroški vodenja in koordiniranja neposredne oskrbe za 0,32 strokovnega delavca znašajo 1.600,88 EUR mesečno oziroma 1,31 EUR/uro za opravljeno uro.
4. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 41/16) in Sklep o soglasju k uskladitvi cen storitve pomoči na domu, ki ga je občinski svet sprejel 25. 5. 2016.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s prvim dnem naslednjega meseca po prejetju soglasij občin Mirna, Mokronog - Trebelno, Šentrupert in Trebnje.
Št. 122-71/2017
Trebnje, dne 5. oktobra 2017
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.