Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2673. Odredba o spremembi prometne ureditve na občinski cesti JP 798961, Otočec–Dolenje Kronovo na delu od km 1,764 do km 2,339, stran 7416.

  
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 23. seji dne 26. 9. 2017 sprejel
O D R E D B O 
o spremembi prometne ureditve na občinski cesti JP 798961, Otočec–Dolenje Kronovo na delu od km 1,764 do km 2,339
I. 
S to odredbo se določi sprememba prometne ureditve na občinski cesti JP 798961, Otočec–Dolenje Kronovo od km 1,764 do km 2,339.
II. 
Na JP 798961, Otočec–Dolenje Kronovo se izvede ukrepe za spremembo vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, ukrepe za umirjanje prometa in druge, kot so predvideni v Elaboratu spremembe prometne ureditve za objekt:
SPREMEMBA PROMETNE UREDITVE NA JP 798961 Otočec–Dolenje Kronovo
Št. elaborata: E-801/15
Izdelal: Dolenjska projektiva d.o.o., Novo mesto, Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto
Kraj in datum: Novo mesto, december 2016
Odgovorni projektant: Lidija Radež, univ. dipl. inž. grad.; IZS G-0318.
III. 
Elaborat spremembe prometne ureditve št.: E-801/16 je sestavni del odredbe.
IV. 
Spremembo prometne ureditve se označi s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo, skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15).
V. 
Ta odredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2017-2
Šmarjeta, dne 26. septembra 2017
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.