Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2668. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofljica, stran 7412.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP, 57/12 – ZPCP-ZD, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr., 20/11 in 40/12 – ZUJF) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 2. korespondenčni seji dne 14. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofljica
1. člen
Spremeni se 4. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofljica, ki po novem glasi:
V vrtcu se za izvajanje programa za predšolske otroke na različnih naslovih organizirajo naslednje enote vrtca:
– Enota Citronček, ki deluje na naslovu Mijavčeva ulica 18, Škofljica,
– Enota Cekinček, ki deluje na naslovu Kamnikarjeva ulica 10, Škofljica,
– Enota Bisernik, ki deluje na naslovu Kamnikarjeva ulica 8, Škofljica,
– Enota Pisanček, ki deluje na naslovu Dolenjska cesta 342, Škofljica,
– Enota Škratec, ki deluje na naslovu Ob potoku 32a, Škofljica ter
– dislocirani oddelek javnega vrtca Modrin, ki deluje na naslovu Albrehtova ulica 6, Škofljica.
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 007-10/2017
Škofljica, dne 14. septembra 2017
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.