Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2657. Odlok o dopolnitvi Odloka o imenih ulic in trgov v mestu Nova Gorica, stran 7393.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 28. septembra 2017 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o imenih ulic in trgov v mestu Nova Gorica 
1. člen 
V prvem členu Odloka o imenih ulic in trgov v mestu Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 7/70, 4/75, 14/79, 11/80, 10/81, 4/88, 5/92, 9/93, Uradne objave, št. 9/00 in Uradni list RS, št. 37/10) (v nadaljevanju: odlok) se doda nova točka, ki se glasi:
– Ploščad Silvana Furlana (ploščad za Mestno občino Nova Gorica – del parc. št. 672/1 k.o. Nova Gorica).
Območje ulice je razvidno iz grafične priloge.
2. člen 
Območna geodetska uprava Nova Gorica skrbi za izvajanje tega odloka.
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-1/2016-8
Nova Gorica, dne 28. septembra 2017
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Matej Arčon l.r.