Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2656. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje – SD OPN 1, stran 7392.

  
Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) župan Občine Mozirje objavlja
J A V N O   N A Z N A N I L O 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje – SD OPN 1 
1. člen
Občina Mozirje obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje (v nadaljevanju: SD OPN 1).
Predmet javnega naznanila je tudi seznam parcel ali delov parcel, ki se jim s SD OPN 1 spreminja namenska raba prostora in je v prilogi tega javnega naznanila.
2. člen 
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPN 1 bo potekala v času od petka 20. 10. 2017 do vključno ponedeljka 20. 11. 2017 v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje (soba 225) v času uradnih ur in na spletni strani Občine Mozirje http://www.mozirje.si/.
3. člen 
Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN 1 bo v sredo 15. 11. 2017 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje.
4. člen 
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb, jih pisno posredujejo na naslov Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, ali pa posredujejo na elektronski naslov obcina@mozirje.si (v rubriko »zadeva« obvezno navesti ključne besede »dopolnjen osnutek SD OPN 1«) do konca javne razgrnitve. Zaželeno je, da se predlogi in pripombe posredujejo na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Občine Mozirje http://www.mozirje.si/. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 20. november 2017 do 15. ure.
Prav tako lahko vsi zainteresirani svoje pripombe in predloge podajo pisno ali ustno na zapisnik na dan javne obravnave, ki bo v sredo 15. 11. 2017 ob 17.00 uri.
5. člen
O pripombah in predlogih, podanih v času javne razgrnitve, bo Občinski svet Občine Mozirje zavzel stališča, ki bodo objavljena na oglasni deski občine in na spletni strani Občine Mozirje http://www.mozirje.si/.
6. člen 
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, na spletni strani Občine Mozirje http://www.mozirje.si/ in na oglasni deski Občine Mozirje.
Št. 3500-0001/2016-31
Mozirje, dne 4. oktobra 2017
Župan 
Občine Mozirje 
Ivan Suhoveršnik l.r.
PRILOGA: Seznam parcel ali delov parcel, ki se jim s SD OPN 1 spreminja namenska raba prostora
– k.o. Radegunda (915): *171, *43/2, 102, 186/2, 187, 188/3, 188/4, 188/5, 438/2, 439/1, 540, 541/1, 541/2, 619/3, 621, 626, 667/3, 691, 77, 78, 783, 855, 856, 865, 874, 875, 916/1, 933, 943;
– k.o. Šmihel (916): *83, 208, 209/5, 209/6, 292/1, 308, 309, 313, 448, 449/3, 458/1, 477, 478/1, 478/2, 483/1, 483/3, 501, 510, 517, 518, 521/3, 527, 531/1, 531/2, 536, 537, 540/1, 566/5, 566/6, 566/7, 566/8, 566/9, 655;
– k.o. Lepa Njiva (917): 1014, 1028, 1031/2, 1031/3, 1294/2, 1297, 1323/5, 1323/6, 1323/7, 1342/1, 1342/4, 1523/15, 1528/5, 1528/6, 1531, 1539/2, 1539/3, 1539/5, 1539/6, 1539/7, 1539/8, 1541, 1706/1, 1714, 1716, 326, 327, 657/1, 658, 79, 826/1, 826/2, 827, 847/1;
– k.o. Ljubija (918): *24/1, *25/1, *34/2, 164, 169, 185/4, 185/5, 186, 196, 2/13, 200/2, 235/2, 236/1, 268/2, 268/3, 270/1, 293, 32/1, 32/2, 32/8, 392/3, 394, 395, 397, 398/1, 399, 41/9, 420, 422/1, 422/2, 429/1, 429/4, 430/1, 471, 472/1, 478/2, 684, 730/1, 733/1, 733/3, 736, 840/10, 840/9, 855/25, 855/26, 855/32, 855/33, 857/2, 865/25, 865/29, 865/34, 865/44, 865/45, 865/46, 865/68, 865/92, 865/93, 869/1, 870, 9/1;
– k.o. Brezje (919): 129/5, 129/6, 388, 391, 467, 468, 469, 470, 476, 477, 720, 730, 731/1, 731/2, 732/1, 733, 738/3, 789/1, 789/2, 94/1, 94/2, 95, 97/1;
– k.o. Mozirje (920): 222, 224/2, 28/5, 31/5, 32/1, 32/2, 32/3, 32/5, 32/6, 322/4, 335/2, 336/1, 34/1, 362/6, 40/10, 40/4, 41, 419, 48/1, 48/3, 49, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 51, 667/12, 667/28, 667/38, 667/39, 667/5, 667/64, 667/75, 667/76, 667/78, 667/8, 667/81, 667/82, 667/83, 667/84, 667/85, 667/86, 667/87, 667/9, 667/91, 667/92, 667/93, 668/6, 669/2, 669/3, 691/1, 692/19, 693, 697/1, 697/2, 730/1, 749, 765/1, 765/2, 765/3, 766/1, 766/2, 766/3, 766/7, 767/2, 774, 775/2, 775/3, 775/4, 775/5, 776/2, 776/3, 776/4;
– k.o. Loke (937): *103, *104, *39/1, 107, 208, 211/2, 500, 514, 623/1, 636, 637/2, 639/2, 640/2, 685/1, 685/2, 782/1, 95/24, 95/27, 95/37.