Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2653. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Melika d.o.o., stran 7389.

  
Na podlagi 3. in 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika, v vlogi edine družbenice in ustanoviteljice javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o., na 19. redni seji dne 28. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Melika d.o.o. 
1. člen 
Spremeni se 6. člen Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o. (Uradni list RS, št. 94/14), tako da se po novem glasi:
»Javno podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
A01.110
Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
A01.130
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
A01.160
Pridelovanje rastlin za vlakna
A01.190
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
A01.240
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
A01.250
Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
A01.260
Pridelovanje oljnih sadežev
A01.270
Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
A01.280
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
A01.290
Gojenje drugih trajnih nasadov
A01.300
Razmnoževanje rastlin
A01.500
Mešano kmetijstvo
A02.100
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
A02.400
Storitve za gozdarstvo
C20.150
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
C25.620
Mehanska obdelava kovin
C33.140
Popravila električnih naprav
D35.111
Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
D35.119
Druga proizvodnja električne energije
E36.000
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E37.000
Ravnanje z odplakami
E38.110
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E38.210
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
E38.310
Demontaža odpadnih naprav
E38.320
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
E39.000
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F41.100
Organizacija izvedbe stavbnih projektov
F41.200
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F42.110
Gradnja cest
F42.210
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F42.910
Gradnja vodnih objektov
F42.990
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F43.110
Rušenje objektov
F43.220
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
F43.390
Druga zaključna gradbena dela
F43.990
Druga specializirana gradbena dela
G46.130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
G46.140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
G46.610
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
G46.620
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
G46.630
Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
G46.770
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
H49.310
Mestni in primestni kopenski potniški promet
H49.391
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
H49.410
Cestni tovorni promet
H49.410
Cestni tovorni promet
H52.100
Skladiščenje
H52.240
Pretovarjanje
I55.300
Dejavnost avtokampov, taborov
L68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
M70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
M74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.120
Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N77.310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
N77.320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
N77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
N81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
S95.220
Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
S95.240
Popravila pohištva
S95.290
Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
S96.030
Pogrebna dejavnost.«
2. člen 
Ta odlok sprejme Občinski svet Občine Metlika in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi in vpisu v sodni register.
Št. 007-3/2011
Metlika, dne 28. septembra 2017
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost