Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2649. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče (PUP celota Občine Luče), stran 7375.

  
Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C), 8. člena Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče (Uradni list RS, št. 54/17) ter 31. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07) je župan Občine Luče sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče (PUP celota Občine Luče) 
I. 
Javno se razgrne spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče (PUP celota Občine Luče).
II. 
Gradivo, navedeno v I. točki, bo javno razgrnjeno 15 dni v sejni sobi Občine Luče, Luče 106, Luče. Javna razgrnitev bo trajala od vključno 23. oktobra 2017 do vključno 6. novembra 2017. Javno razgrnjeno gradivo bo na voljo za ogled v delovnem času občinske uprave.
III. 
V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo dne 25. oktobra 2017 ob 15. uri, v sejni sobi Občine Luče.
IV. 
V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko vsi zainteresirani podajo pripombe in predloge k razgrnjeni spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občina Luče. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve, po pošti na naslov Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče ali na elektronski naslov: obcina@luce.si. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi. Rok za dajanje pripomb k razgrnjenemu gradivu poteče s potekom javne razgrnitve.
V. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Luče (http://www.luce.si) in oglasni deski Občine Luče.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2017-2
Luče, dne 29. septembra 2017
Župan 
Občine Luče 
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost