Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2645. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah, stran 7367.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 30. seji dne 20. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah 
1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 15/10, 55/11, 107/12, 72/16) se v 2. členu za zadnjo alinejo doda alinejo, ki se glasi:
»– 24-urna dežurna pogrebna služba.«.
2. člen 
V 3. členu se črta tretja alineja, dosedanja četrta, peta, šesta, sedma, osma in deveta pa postanejo tretja, četrta, peta, šesta, sedma in osma alineja.
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2017
Kranj, dne 20. septembra 2017
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost