Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2644. Obvezna razlaga Lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo občinskega lokacijskega načrta Štanjel – staro jedro (Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Štanjel – staro jedro, Uradni list RS, št. 66/05), stran 7366.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komen (Uradni list RS, 80/09, 39/14) je Občinski svet Občine Komen na 20. redni seji dne 27. 9. 2017 sprejel
O B V E Z N O  R A Z L A G O 
Lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo občinskega lokacijskega načrta Štanjel – staro jedro (Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Štanjel – staro jedro, Uradni list RS, št. 66/05)
1. člen 
Sprejme se obvezna razlaga Lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo za posamezne objekte v prostorski enoti ŠT-MS 01- naselje Štanjel (Tabela 1), ki je del besedila občinskega lokacijskega načrta (Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Štanjel – staro jedro, Uradni list RS, št. 66/05), v delu, ki se nanaša na predvideno namembnost Hiše Štanjel 8, ki leži na zemljišču s parcelno številko 1064 k.o. Štanjel in Hiše L, ki leži na zemljišču s parcelno številko 1086 k.o. Štanjel.
2. člen 
V Tabeli 1: Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo za posamezne objekte v prostorski enoti ŠT-MS 01 – naselje Štanjel je besedilo, ki zadeva predvideno namembnost, ki se glasi »Stanovanjska namembnost z možnostjo poslovne dejavnosti, javne funkcije v delu objekta« za Hišo Štanjel 8, oziroma »Ohranitev sedanje namembnosti ali stanovanjska namembnost z možnostjo poslovne dejavnosti v delu stavbe ali v celoti.« za Hišo L,
potrebno razumeti tako, da se v primeru skupnega projektiranja in gradnje objektov Hiša Štanjel 8 in Hiša L, ki že predstavljata funkcionalno celoto, v skladu z obstoječim lokacijskim načrtom, upošteva predvidena stanovanjska namembnost z možnostjo poslovne dejavnosti, v obeh stavbah skupaj, pri čemer deleži posameznih namembnosti z lokacijskim načrtom niso opredeljeni.
3. člen 
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-02/2017-5
Komen, dne 27. septembra 2017
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti