Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2638. Sklep o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 7360.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13), 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urani list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10 ter 7. in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 21. redni seji dne 27. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
1. člen 
S tem sklepom pridobijo naslednja zemljišča:
Parcelna številka
Površina
ID
Katastrska občina
170/2
723 m2
5825522
1699-Dobravica
198/8
418 m2
3337465
1699-Dobravica
198/7
81 m2
1154784
1699-Dobravica
1330/6
87 m2
3355102
1699-Dobravica
479/10
369 m2
6454503
1699-Dobravica
2354/109
6 m2
6226994
1700-Ig
2354/106
118 m2
6226997
1700-Ig
415/19
308 m2
4338464
1700-Ig
2399/74
279 m2
6355462
1700-Ig
2568/3
70 m2
4415140
1700-Ig
2307/6
99 m2
6641472
1700-Ig
461/5
171 m2
378393
1700-Ig
465/5
120 m2
2099556
1700-Ig
466/5
42 m2
4216019
1700-Ig
154/2
95 m2
6391878
1701-Iška Loka
141/9
342 m2
1993807
1707-Iška vas
1035/294
196 m2
1016540
1708-Golo
1035/309
934 m2
5845345
1708-Golo
2153/9
33 m2
6246092
1708-Golo
789/11
40 m2
5907789 
1708-Golo
407/4
137 m2
6352570
1708-Golo
1447/66
617 m2
2932208
1708-Golo
1444/29
29 m2
4443218
1708-Golo
800/5
69 m2
6310371
1708-Golo
558/2
494 m2
6156456
1712-Zapotok
491/9
158 m2
2806255
1712-Zapotok
757/33
362 m2
6334961
1712-Zapotok
732/22
259 m2
2044191
1712-Zapotok
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Ig.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0047/2017
Ig, dne 27. septembra 2017
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti