Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2634. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k.o. Dobrova, Babna Gora, Polhov Gradec, Setnik in Šentjošt, stran 7358.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 – Odl. US in 19/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 20. redni seji dne 4. oktobra 2017 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k.o. Dobrova, Babna Gora, Polhov Gradec, Setnik in Šentjošt 
1. člen 
Status javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine, vpisane v zemljiški knjigi kot last občine Dobrova - Polhov Gradec:
Zap. št.
parc. št.
k.o.
ID parcele
vrsta nepremičnine
1
1577/7
1983-Babna Gora
ID 6453972
javna pot
2
1577/9
1983-Babna Gora
ID 6454331
javna pot
3
1577/4
1983-Babna Gora
ID 6216903
javna pot
4
1483/4
1983-Babna Gora
ID 5092356
javna pot
5
1483/5
1983-Babna Gora
ID 54397
javna pot
6
1497/3
1983-Babna Gora
ID 6260927
lokalna cesta
7
1507/2
1983-Babna Gora
ID 6260930
lokalna cesta
8
1560/12
1983-Babna Gora
ID 5951650
javna pot
9
1695/12
1983-Babna Gora
ID 4747883
javna pot
10
2002/7
1983-Babna Gora
ID 6333007
javna pot
11
2003/4
1983-Babna Gora
ID 6333066
javna pot
12
2003/5
1983-Babna Gora
ID 6333065
javna pot
13
1709/4
1983-Babna Gora
ID 6333010
javna pot
14
27/2
1987-Setnik
ID 6483447
javna pot
15
37/7
1987-Setnik
ID 6483420
javna pot
16
37/12
1987-Setnik
ID 6483418
javna pot
17
37/10
1987-Setnik
ID 6483453
javna pot
18
1293/2
1994-Dobrova
ID 6642565
javna pot
19
1293/3
1994-Dobrova
ID 6642566
javna pot
20
1343/3
1994-Dobrova
ID 6642496
javna pot
21
1341/10
1994-Dobrova
ID 6642553
javna pot
22
1344/2
1994-Dobrova
ID 6642506
javna pot
23
319/4
1994-Dobrova
ID 6090430
avtobusna postaja
24
1433/2
1994-Dobrova
ID 1609817
parkirišče
25
1432/2
1994-Dobrova
ID 4103112
parkirišče
26
1431/5
1994-Dobrova
ID 5028186
parkirišče
27
232/3
1986-Polhov Gradec
ID 3303151
lokalna cesta
28
230/4
1986-Polhov Gradec
ID 2463743
lokalna cesta
29
230/6
1986-Polhov Gradec
ID 1456040
lokalna cesta
30
226/1
1986-Polhov Gradec
ID 4814803
lokalna cesta
31
230/2
1986-Polhov Gradec
ID 2967231
lokalna cesta
32
227/2
1986-Polhov Gradec
ID 3639817
lokalna cesta
33
471/4
1986-Polhov Gradec
ID 2127360
lokalna cesta
34
470/6
1986-Polhov Gradec
ID 112677
lokalna cesta
35
30/11
1989-Šentjošt
ID 6000674
javna pot
36
33/25
1989-Šentjošt
ID 6000660
javna pot
2. člen 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da imajo navedene nepremičnine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Dobrova - Polhov Gradec.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0028/2017-2
Dobrova, dne 4. oktobra 2017
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar l.r.