Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2629. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Ljubečna, stran 7354.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P 
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Ljubečna 
1. 
V prvem odstavku tretje točke Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Ljubečna (Uradni list RS, št. 35/17) se besedilo »parc. št. 649/1 in 649/29, obe k.o. Šmiklavž, v velikosti 1.229 m2« nadomesti z besedilom »parc. št. 649/1, 649/29, 650/52, vse k.o. Šmiklavž, v velikosti 2.002 m2«.
2. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://moc.celje.si/okolje/8-staticne-strani/969- druge-novice.
Št. 3505-10/2017
Celje, dne 19. septembra 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.