Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2627. Sklep št. 4/17 o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7354.

  
Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) na 21. redni seji dne 26. 9. 2017 sprejel
S K L E P  š t.  4/17
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
Ukine se status javnega dobra za naslednje nepremičnine:
Parcelna številka
Površina m2
Katastrska občina
645/12
151
1077 – Celje
645/13
5
1077 – Celje
845/1
133
1070 – Arclin
845/2
1484
1070 – Arclin
2149/2
491
1076 – Medlog
2149/5
2328
1076 – Medlog
1445/2
121
1081 – Zagrad
1711/2
40
1074 – Spodnja Hudinja
1144/67
42
1075 – Ostrožno
2. člen 
Nepremičnine iz prejšnjega odstavka prenehajo imeti status javnega dobra lokalnega pomena.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-13/2016
Celje, dne 26. septembra 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost