Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2623. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 7341.

  
Na podlagi Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16), Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 33/08) in Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US) je Občinski svet Občine Borovnica na 23. redni seji dne 21. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Nepremičninam s parc. št. 3289/10 k.o. 2004 (ID znak: parcela 2004 3289/10), parc. št. 3289/8 k.o. 2004 Borovnica (ID znak: parcela 2004 3289/8), parc. št. 1665/22 k.o. 2004 Borovnica (ID znak: parcela 2004 1665/22), parc. št. 1665/23 k.o. 2004 Borovnica (ID znak: parcela 2004 1665/23), parc. št. 1745/10 k.o. 2006 Zabočevo (ID znak: parcela 2006 1745/10), parc. št. 819/8 k.o. 2005 Breg (ID znak: parcela 2005 819/8), parc. št. 819/9 k.o. 2005 Breg (ID znak: parcela 2005 819/9), parc. št. 819/10 k.o. 2005 Breg (ID znak: parcela 2005 819/10), parc. št. 819/4 k.o. 2005 Breg (ID znak: parcela 2005 819/4), parc. št. 804/15 k.o. 2005 Breg (ID znak: parcela 2005 804/15), parc. št. 819/6 k.o. 2005 Breg (ID znak: parcela 2005 819/6) in parc. št. 819/7 k.o. 2005 Breg (ID znak: parcela 2005 819/7), se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava.
Občinska uprava bo po pravnomočnosti ugotovitvene odločbe o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, pristojnemu okrajnemu sodišču, podala predlog, da se na nepremičninah iz prve točke tega člena iz zemljiške knjige izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0008/2017-3-23/4
Borovnica, dne 21. septembra 2017
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela l.r.