Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2619. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Beltinci, stran 7326.

  
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, ZVrt-UPB2 in 25/08), določil Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF; Uradni list RS, št. 40/12), drugega odstavka 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 in 79/08), 17., 18., 20.a in 22. člena Pravilnika o metodologiji cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/5) ter 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 22/16 – UPB1) je Občinski svet Občine Beltinci na 27. redni seji dne 28. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
o spremembi sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Beltinci 
1. člen 
Spremeni se določilo prvega odstavka 6. člena Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci štev. 032-01/2015-12/117/VI z dne 22. 12. 2015 (v nadaljevanju: sklep; Uradni list RS, št. 104/15) tako, da se po novem glasi:
»Starši oziroma skrbniki otrok z območja Občine Beltinci lahko uveljavljajo znižanje plačila programov vrtca za en plačni razred, če prvič rešujejo stanovanjski problem s stanovanjskim kreditom za gradnjo stanovanjske hiše ali za nakup stanovanja«.
2. člen 
Ostala določila citiranega sklepa občinskega sveta iz leta 2015 ostanejo še naprej v veljavi.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2017-297-VI
Beltinci, dne 28. septembra 2017
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.