Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2601. Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva, stran 7302.

  
Na podlagi prvega odstavka 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva 
1. člen 
V Pravilniku o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Uradni list RS, št. 107/12) se drugi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Obseg sredstev za plače se določi tako, da se za obseg dejavnosti iz 7., 8. in 9. člena tega pravilnika upošteva število in vrsta delovnih mest v skladu z normativi in standardi (v nadaljnjem besedilu: normativno število delavcev), s tem, da se za posamezno delovno mesto upošteva naslednji plačni razred:
– pomočnik ravnatelja VII/2: 43. plačni razred,
– učitelj VII/1, učitelj VII/2, svetovalni delavec VII/2, vzgojitelj VII/2, knjižničar VII/2, učitelj praktičnega pouka VII/1 in učitelj praktičnega pouka VII/2: 39. plačni razred,
– učitelj praktičnega pouka VI, organizator praktičnega pouka VI, organizator delovne prakse VI, organizator praktičnega izobraževanja v delovnem procesu VI, vodja posestva VI: 36. plačni razred,
– učitelj praktičnega pouka V: 34. plačni razred,
– laborant III: 28. plačni razred,
– računovodja VI: 31. plačni razred,
– tajnik VIZ VI: 30. plačni razred,
– administrator V: 26. plačni razred,
– vzdrževalec računalniške opreme VII/1: 32. plačni razred,
– tehnični delavec-vzdrževalec učne tehnologije V: 27. plačni razred,
– tehnični delavec-vzdrževalec učne tehnologije IV: 22. plačni razred,
– hišnik IV: 22. plačni razred,
– čistilec II: 17. plačni razred,
– varnostnik V: 25. plačni razred,
– perica II: 18. plačni razred,
– vratar III: 19. plačni razred.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. decembra 2017.
Št. 0070-60/2017
Ljubljana, dne 11. oktobra 2017
EVA 2017-3330-0053
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost