Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2599. Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1, stran 7300.

  
Na podlagi devetega odstavka 9. člena Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (Uradni list RS, št. 10/17) izdajata ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrica za zdravje
P R A V I L N I K 
o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1 
1. člen 
Ta pravilnik določa vsebino elektronske vloge za izdajo potrdila A1 (v nadaljnjem besedilu: vloga), in sicer podatke, potrebne za obdelavo vloge in način pridobivanja podatkov ter izjavi vlagatelja.
2. člen 
(1) Vlogo sestavljajo trije podatkovni seti, in sicer o vlagatelju, o osebi, za katero se vlaga vloga, in o storitvi, v okviru katere bo delavec opravljal delo v drugi državi, ter izjavi vlagatelja.
(2) Podatkovni set o vlagatelju vsebuje naslednje podatke:
1. status vlagatelja glede na osebo za katero se vlaga vloga (delodajalec, samozaposlena oseba);
2. matično številko vlagatelja;
3. ime oziroma naziv vlagatelja;
4. naslov oziroma sedež vlagatelja, in sicer:
– ulico in hišno številko,
– poštno številko in kraj;
5. kontaktne podatke vlagatelja, in sicer:
– telefon,
– elektronsko pošto.
(3) Podatkovni set o osebi, za katero se vlaga vloga, vsebuje naslednje podatke:
1. enotno matično številko občana (EMŠO);
2. spol (moški, ženska);
3. priimek;
4. ime;
5. priimek ob rojstvu;
6. datum rojstva;
7. državljanstvo;
8. kraj rojstva;
9. naslov prebivališča v Republiki Sloveniji, in sicer:
– ulico in hišno številko,
– poštno številko in kraj;
10. naslov prebivališča v času opravljanje dela v drugi državi, in sicer:
– ulico in hišno številko,
– poštno številko in kraj,
– državo.
(4) Podatkovni set o storitvi, v okviru katere bo delavec oziroma samozaposlena oseba opravljala delo v drugi državi, vsebuje:
1. podatke o naročniku storitve, in sicer:
– naziv oziroma priimek in ime naročnika,
– ulico in hišno številko sedeža oziroma naslova naročnika,
– poštno številko in kraj sedeža oziroma naslova naročnika,
– državo, v kateri ima naročnik sedež oziroma naslov;
2. podatke o kraju izvajanja storitve, in sicer:
– ulico in hišno številko,
– poštno številko in kraj,
– državo;
3. navedbo dejavnosti, znotraj katere se bo izvajala storitev:
– finančno posredništvo,
– gradbeništvo,
– industrija,
– kmetijstvo,
– šolstvo,
– transport,
– trgovina,
– turizem,
– zdravstvene storitve,
– drugo;
4. čas trajanja napotitve oziroma čezmejnega izvajanja storitve, in sicer:
– datum začetka napotitve delavca oziroma čezmejnega izvajanja storitve samozaposlene osebe,
– datum konca napotitve delavca oziroma čezmejnega izvajanja storitve samozaposlene osebe;
5. opis del in nalog, ki jih bo v okviru čezmejnega izvajanja storitve opravljal delavec oziroma samozaposlena oseba.
(5) V vlogi vlagatelj izjavi, da:
– v Republiki Sloveniji dejansko običajno opravlja dejavnost in ne zgolj notranjih upravljavskih oziroma administrativnih dejavnosti in
– delavec ne bo napoten z namenom, da nadomesti drugega napotenega delavca, da bo ves čas napotitve ohranjen neposredni odnos med vlagateljem in napotenim delavcem ter da delavec v času napotitve ne bo prepuščen tretjemu podjetju.
3. člen 
(1) V sistemu za podporo poslovnim subjektom se podatki pridobivajo prek uradnih evidenc, prek vnosa s strani vlagatelja oziroma z označitvijo potrditvenega polja.
(2) V vlogi vlagatelj z varnim elektronskim podpisom zagotavlja resničnost izjav iz petega odstavka prejšnjega člena.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2018.
Št. 0072-13/2017
Ljubljana, dne 28. avgusta 2017
EVA 2017-2611-0039
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 
 
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost