Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017

Kazalo

2432. Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2017, stran 6933.

  
Na podlagi drugega odstavka 28.č člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O 
o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2017 
1. člen 
Ta odredba za izvedbo projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2017 (v nadaljnjem besedilu: zajtrk) v vrtcih, osnovnih šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami podrobneje določa:
– dan izvedbe zajtrka,
– sestavo živil za zajtrk,
– višino sredstev za povračilo stroškov za živila za izvedbo zajtrka (v nadaljnjem besedilu: stroški),
– upravičence ter vsebino in obliko zahtevka.
2. člen 
(1) Zajtrk se izvede na dan slovenske hrane, ki se v letu 2017 obeležuje 17. novembra.
(2) Zajtrk je sestavljen iz mleka, masla, kruha, medu in jabolka, ki morajo biti pridelani oziroma predelani v Sloveniji.
(3) Upravičenci za povračilo stroškov so vrtci, osnovne šole in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), ki 17. novembra 2017 izvedejo zajtrk z vsemi živili iz prejšnjega odstavka.
3. člen 
(1) Upravičenec lahko zahteva povračilo stroškov, vključno z DDV, do največ 0,43 eura (brez DDV) na osebo. Če znašajo stroški manj kot 0,43 eura (brez DDV) na osebo, upravičenec zahteva povračilo stroškov v višini vrednosti kupljenih živil.
(2) Za izračun povračila stroškov posameznemu upravičencu se upošteva:
– za vrtec in zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami: število otrok, vpisanih v Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja na dan 30. september 2017, ter število strokovnih delavcev, ki so v času zajtrka skupaj z otroki;
– za osnovno šolo: število vpisanih učencev v šolskem letu 2017/2018 in število strokovnih delavcev, ki so v času zajtrka skupaj z učenci, iz podatkov, pridobljenih iz organizacijskih poročil osnovnih šol za šolsko leto 2017/2018.
(3) Podatke iz prejšnjega odstavka Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pošlje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
4. člen 
Živila, ki se ne porabijo na dan, določen v 2. členu te odredbe, se porabijo za prehrano otrok in učencev upravičenca naknadno, skladno z rokom uporabe.
5. člen 
Upravičenec pošlje zahtevek za povračilo stroškov na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del te odredbe.
6. člen 
(1) Rok za vlaganje zahtevkov iz prejšnjega člena je od 4. decembra do 20. decembra 2017.
(2) Zahtevki iz prejšnjega člena, ki so vloženi pred 4. decembrom 2017, se obravnavajo kot zahtevki, vloženi 4. decembra 2017.
7. člen 
(1) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi zahtevka iz 5. člena te odredbe odloči o višini sredstev za povračilo stroškov, do katere je upravičen posamezen upravičenec.
(2) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja upravičencem izplača sredstva iz prejšnjega odstavka iz proračuna za leto 2018.
8. člen 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvede administrativne kontrole pred povračilom stroškov.
9. člen 
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-298/2017
Ljubljana, dne 14. septembra 2017
EVA 2017-2330-0070
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti