Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017

Kazalo

2425. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 6917.

  
Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 –ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US., 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US, 19/15) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07, 51/08, 93/15) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 20. seji dne 14. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
1. 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se vzpostavi pri naslednjih nepremičninah:
– katastrska občina 2269 Kanal parcela 48/23, ID znak: parcela 2269 48/23,
– katastrska občina 2269 Kanal parcela 49/3, ID znak: parcela 2269 49/3.
2. 
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa pridobita status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska uprava.
Pravnomočna ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena bo posredovana pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0007/2017-7
Kanal ob Soči, dne 14. septembra 2017
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost