Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017

Kazalo

2421. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Slovenski vojski, stran 6913.

  
Na podlagi osmega odstavka 50. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) izdaja ministrica za obrambo
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Slovenski vojski 
1. člen 
V Pravilniku o štipendiranju v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 50/08 in 89/09) se v tretjem odstavku 3. člena 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. da je, kadar gre za prosilca za štipendijo za kandidata za častnika – pilota, uspešno opravil selekcijo po veljavnem programu selektivnega letenja Letalske šole Slovenske vojske.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Štipendist za kandidata za častnika mora opraviti selekcijo za Šolo za častnike. Organizacijska enota, pristojna za pridobivanje kadra, štipendista napoti na selekcijo, praviloma v drugem letniku študija, najkasneje pa eno leto pred predvidenim zaključkom študija. Selekcijo lahko opravlja največ dvakrat.«.
2. člen 
V 7. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Prosilca, ki je vložil popolno prijavo za dodelitev štipendije za kandidata za častnika – pilota, upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, pisno povabi na zdravniški pregled v skladu z določili EASE v delu Part-MED in selektivno letenje v Letalski šoli Slovenske vojske.«.
3. člen 
V drugem odstavku 10. člena se za besedo »štipendista,« doda besedilo »rokih za izpolnitev obveznosti,«.
4. člen 
V 20. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Štipendistu za kandidata za častnika, ki ni opravil selekcije za Šolo za častnike v prvem poizkusu, miruje štipendija do uspešno opravljene selekcije. Ministrstvo nadaljuje z izplačevanjem štipendije z naslednjim dnem po uspešno opravljeni selekciji za Šolo za častnike in izplačilom štipendije, ki je nastala kot razlika od dneva prekinitve do izplačevanja štipendije.«.
5. člen 
V 22. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Štipendistu za kandidata za častnika, ki niti v drugem poizkusu ni uspešno opravil selekcije za Šolo za častnike ali se je ni udeležil brez opravičljivih razlogov, preneha štipendijsko razmerje.«.
6. člen 
V 23. členu se v prvem odstavku pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: »in v primeru, če se je odzval povabilu na selekcijski postopek za Šolo za častnike, pa ga ni uspešno opravil.«.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-26/2017-6
Ljubljana, dne 20. septembra 2017
EVA 2017-1911-0009
Andreja Katič l.r.
Ministrica 
za obrambo 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina