Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017

Kazalo

2417. Pravilnik o prevozu in pokopu posmrtnih ostankov, stran 6906.

  
Na podlagi 42. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K 
o prevozu in pokopu posmrtnih ostankov 
1. člen 
Ta pravilnik določa način in pogoje prevoza in pokopa posmrtnih ostankov oseb, umrlih za nalezljivo boleznijo, in mednarodni prevoz posmrtnih ostankov oseb iz Republike Slovenije v druge države ali iz drugih držav v Republiko Slovenijo ali čez Republiko Slovenijo, v skladu z Zakonom o ratifikaciji Sporazuma o prevozu trupel (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 18/98).
2. člen 
Prevoz posmrtnih ostankov se opravi na podlagi listine o prijavi smrti.
3. člen 
Posmrtni ostanki se morajo prepeljati z avtomobilom za prevoz posmrtnih ostankov (v nadaljnjem besedilu: furgon) v transportni, neprepustni krsti, ki je sestavljena iz zunanje lesene krste in neprodušno zacinjene notranje krste iz cinka ali katerega koli drugega samorazkrojljivega materiala. Če je bil vzrok smrti nalezljiva bolezen, je treba posmrtne ostanke zaviti še v mrtvaški prt, prepojen z antiseptično raztopino.
4. člen 
(1) Prevoz posmrtnih ostankov z avtobusom, avtomobilom ali tovornjakom je dovoljen samo, če se ne vozijo hkrati z njimi potniki ali drug tovor in, če so posmrtni ostanki odpremljeni v skladu z 2. in 3. členom tega pravilnika.
(2) Prevoz posmrtnih ostankov z ladjo je dovoljen v ločenem prostoru, ki za potnike ni dostopen in se v njem ne prevažajo druge stvari.
(3) Prevoz posmrtnih ostankov po železnici je dovoljen v posebnem zaprtem vagonu. Če so posmrtni ostanki v furgonu, se smejo prevažati tudi na odprtem železniškem vagonu.
(4) Prevoz posmrtnih ostankov z letalom je dovoljen v prostoru, ki je ločen od prostora za potnike in prtljago.
5. člen 
(1) Prevoz posmrtnih ostankov iz Republike Slovenije v namembno državo ali iz namembne države v Republiko Slovenijo ali čez ozemlje Republike Slovenije je dovoljen, če so posmrtni ostanki v nepropustni krsti, katere notranjost vsebuje vpojno snov.
(2) Krsta iz prejšnjega odstavka mora biti:
– sestavljena iz zunanje lesene krste, katere stranice so debele najmanj 20 milimetrov, in neprodušno zacinjene notranje krste iz cinka ali katerega koli drugega samorazkrojljivega materiala ali
– enojna krsta iz lesa, katere stranice so debele najmanj 30 milimetrov, obložena s plastjo cinka ali katerega koli drugega samorazkrojljivega materiala.
(3) Če se posmrtni ostanki prevažajo z letalom, mora biti krsta opremljena z napravo, ki vzpostavlja ravnovesje med notranjim in zunanjim pritiskom ali imeti zagotovila o odpornosti, kot jih priznava za ustrezna pristojni organ države odprave.
(4) Če je bil vzrok smrti nalezljiva bolezen, je treba posmrtne ostanke zaviti še v mrtvaški prt, prepojen z antiseptično raztopino.
6. člen 
(1) Posmrtne ostanke mora med prevozom v Republiko Slovenijo spremljati posebna potna listina (v nadaljnjem besedilu: posmrtni potni list), ki jo izda pristojni organ države odprave.
(2) Posmrtni potni list za prevoz posmrtnih ostankov iz Republike Slovenije v namembno državo izda Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Posmrtni potni list je sestavljen v slovenskem jeziku in v enem od uradnih jezikov Evropske unije.
(3) Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije izda posmrtni potni list na podlagi dokumentacije, ki jo predloži izvajalec pogrebne dejavnosti in ki obsega:
1. vlogo za izdajo posmrtnega potnega lista,
2. listino o prijavi smrti, ki jo je izpolnil mrliški oglednik,
3. kopijo osebnega dokumenta in
4. pisno izjavo izvajalca pogrebne dejavnosti, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika, o tem, da:
– so bili posmrtni ostanki položeni v krsto, ki ustreza zahtevam iz prejšnjega člena,
– krsta vsebuje samo posmrtne ostanke osebe, za katero se bo izdal posmrtni potni list in osebne predmete, ki naj bi se pokopali ali kremirali skupaj s posmrtnimi ostanki.
7. člen 
(1) Posmrtni potni list mora vsebovati podatke, ki so na obrazcu, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika. Vzrok smrti mora biti naveden v slovenskem jeziku in z numerično kodo Svetovne zdravstvene organizacije (v nadaljnjem besedilu: WHO) Mednarodne klasifikacije bolezni. Če se vzrok smrti iz razlogov poklicne tajnosti ne navede, mora biti med prevozom priloženo potrdilo o vzroku smrti v zapečateni kuverti in predloženo pristojnemu organu v namembni državi. Zapečatena kuverta, ki ima zunanjo oznako zaradi identifikacije, se trdno pripne k posmrtnemu potnemu listu.
(2) Posmrtni potni list ni potreben za mednarodni prevoz žare s posmrtnimi ostanki osebe.
(3) Če namembna država izrecno zahteva izdajo posmrtnega potnega lista tudi za prevoz žare, ga Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije izda na podlagi listine o kontrolnem mrliškem pregledu izvajalca upepelitve.
8. člen 
Posmrtne ostanke osebe, ki je umrla zaradi nalezljive bolezni, se kremira ali pa se pokop opravi v transportni krsti.
KONČNI DOLOČBI 
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov (Uradni list RS, št. 70/97 in 61/11).
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-73/2017
Ljubljana, dne 15. septembra 2017
EVA 2017-2711-0052
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti